Vele rekruteerders en mensen die actief zijn in HR, spreken graag over de ‘war for talent’, doch de waarheid gebiedt ons te zeggen dat het eerder gaat om voldoende mensen te vinden tegen een acceptabele prijs.

images-15

Relevanter nochtans is te stellen dat het niet echt om een zoektocht naar talent gaat, maar om een zoektocht naar attitude.

Voor weinig jobs is enkel talent nodig. Misschien voor een violist in een strijkkwartet. En dan nog is ook daar het enige wat de winners van de losers onderscheidt niet talent, maar attitude.Dus moeten we misschien wat oorlog voeren om attitude.

Een organisatie met eerlijke, gemotiveerde, geconnecteerde, gretige, leergierige, experimenterende, ethische en gedreven mensen zal het altijd halen van een organisatie die enkel over talent beschikt. Elke keer.

images-16
Het goede nieuws is dat attitude een keuze is, en dat het voor elk van ons beschikbaar is. Waarschijnlijk kan je de oorlog om attitude zelfs al winnen met de mensen die je nu omringen. En als je je wat wil amuseren, zal je ontdekken dat je attitude wat aanscherpen en delen je een pak verder zal brengen dan een ganse dag op een viool te oefenen.

Advertisements